Samorząd szkoły

Samorząd szkoły

opiekun: Joanna Soska

Zarząd Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2019/20 tworzą:

Przewodniczący: Oliwia Mikołajczyk kl. VIIb

Zastępca: Natalia Klimek kl. VIII

Sekretarz: Bartek Ślezak-Różycki kl. VI

Skarbnik: Krystian Ziółkowski  kl. VIIb

 

Za podstawowy cel pracy Samorząd Szkoły Podstawowej w Paleśnicy stawia sobie aktywizowanie uczniów do pełniejszego udziału w życiu szkoły oraz rozszerzanie tej działalności poza nią. Działalność na terenie szkoły to przede wszystkim współtworzenie życia szkoły poprzez udział w uroczystościach według kalendarza imprez szkolnych, opieka nad młodszymi, pomoc koleżeńska, organizowanie konkursów o różnorakiej tematyce. Członkowie  Samorządu Szkolnego podejmowali i  podejmują nadal działania na rzecz innych organizując akcje zbiórki pieniędzy głównie dla dzieci „Sprawni inaczej.”