Samorząd szkoły

Samorząd szkoły

opiekun: Joanna Soska

Zarząd Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2018/19 tworzą:

Przewodniczący: Julia Matracz kl. VIII

Zastępca: Marcel Rodzik kl. IIIa

Sekretarz: Oliwia Ziółkowska kl. VIII

Skarbnik: Bartłomiej Martyka  kl. VII

 

Za podstawowy cel pracy Samorząd Szkoły Podstawowej w Paleśnicy stawia sobie aktywizowanie uczniów do pełniejszego udziału w życiu szkoły oraz rozszerzanie tej działalności poza nią. Działalność na terenie szkoły to przede wszystkim współtworzenie życia szkoły poprzez udział w uroczystościach według kalendarza imprez szkolnych, opieka nad młodszymi, pomoc koleżeńska, organizowanie konkursów o różnorakiej tematyce. Członkowie  Samorządu Szkolnego podejmowali i  podejmują nadal działania na rzecz innych organizując akcje zbiórki pieniędzy głównie dla dzieci „Sprawni inaczej.”