Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w roku 2018/2019

Lp.

 Nazwisko i imię

 Funkcja

 1.

 Martyka  Sabina ( KL. IV SP )

 Przewodnicząca

 2.

 Kiełbasa  Małgorzata ( KL. III SP)

 Z-ca Przewodniczącej

 3.

 Witek  Anna  ( KL. VIII SP )

 Skarbnik

 4.

 Sowa Marzena ( KL. V A SP )

 Sekretarz

 5.

 Toboła  Małgorzata ( KL. II SP )

 Komisja rewizyjna

 6.

 Wielek Małgorzata ( KL.  V B SP )

 Komisja rewizyjna

 7.

Repeta  Bernadetta  ( KL. III B  GIM.)

  Komisja rewizyjna 

 8.

 Pałka Bogumiła ( KL. VI SP )

 Członek

 9.

 Kwiek Anna  ( KL. VII SP )

 Członek

 10.

 Matracz Iwona ( KL. III A GIM. )

 Członek

 11.

 Soból Anna (KL. I SP )

 Członek