Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w roku 2020/2021

 

 Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Martyka  Sabina Przewodnicząca
2. Kiełbasa  Małgorzata Z-ca Przewodniczącej
3. Witek  Anna Skarbnik
4. Sowa Marzena  Sekretarz
5. Gniadek Edyta Komisja rewizyjna
6. Kwiatkowska Katarzyna Komisja rewizyjna
7. Zielińska Barbara Członek
8. Wielek Małgorzata Członek
9. Łękawska Aneta Komisja rewizyjna