Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w roku 2019/2020

 

 Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Martyka  Sabina Przewodnicząca
2. Kiełbasa  Małgorzata Z-ca Przewodniczącej
3. Witek  Anna Skarbnik
4. Sowa Marzena Sekretarz
5. Kwiatkowska Katarzyna Komisja rewizyjna
6. Zielińska Barbara Członek
7. Wielek Małgorzata Członek
8. Łękawska Aneta Komisja rewizyjna
9. Kwiek Anna Komisja rewizyjna