RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dawid Drukała

mail. iodo.zakliczyn@gmail.com

Ochrona danych

Klauzula informacyjna

Klauzla monitoring

Informacja o IODO