Patron szkoły

Na kartach książek, w szkolnych podręcznikach, na historycznych obrazach, wśród muzealnych pamiątek przechowuje się pamięć o ludziach i ich czynach o wielkich historycznych wydarzeniach, o dziejach naszego narodu. Sami wiemy z codziennych naszych doświadczeń, że każdy dzień niesie wiele nowego. Życie jest pełne zdarzeń, niektóre z nich dotyczą tylko nas samych, naszych rodzin, naszych znajomych. Są jednak wydarzenia, które dotyczą wszystkich Polaków, i one właśnie tworzą historię naszego narodu.

Tadeusz Kościuszko należy niewątpliwie do najbardziej znanych i najbardziej lubianych bohaterów narodowych. Jako organizator i naczelny dowódca pierwszego ogólnonarodowego polskiego powstania zdobył sobie sławę, która przetrwała do dnia dzisiejszego i można z pewnością stwierdzić, że pamięć o nim trwać będzie nadal, jako o jednym z najsławniejszych Polaków w tysiącletnich dziejach naszego państwa. W działalności Kościuszki odnaleźć można echa wielkich idei społecznych głoszących hasło: wolności równości i braterstwa pomiędzy wszystkimi ludźmi. Dlatego też w szeregach wojsk kościuszkowskich znaleźli się obok szlachty mieszczanie i chłopi, którym powstanie miało przynieść wolność. Tadeusz Kościuszko był więc pierwszym w naszych dziejach przywódcą całego narodu walczącego zbiorowym wysiłkiem o wolność i niepodległość. Mimo, że powstanie kościuszkowskie zostało zdławione, już w parę lat po klęsce powstają na obcej wprawdzie ziemi- Legiony Dąbrowskiego, świadczące swoim istnieniem
i działalnością, że „Jeszcze Polska nie zginęła”… a później, już w XIX wieku, wybucha
w 1830 roku powstanie listopadowe, a w roku 1863 – powstanie styczniowe. W początkach naszego wieku po wielkiej ogólnoświatowej wojnie w 1918 roku Polska wreszcie odzyskuje niepodległość.

Dlatego dążąc wciąż ku „nowym dniom” – pamiętajmy o bohaterach dawnych lat. Otaczamy pamięcią tych wszystkich, którzy w różnych czasach i na różnych frontach toczyli walkę o wolność i niepodległość Polski. Są oni dla nas wzorem i przykładem. Jednym z najpiękniejszych wzorów „jak Ojczyznę miłować” jest i pozostanie Tadeusz  Kościuszko  patron naszej szkoły.