Dyrekcja

Dyrektor szkoły

  • mgr Agnieszka Pomikło

Wicedyrektor szkoły

  • mgr Teresa Górska