Nauczyciele

Dyrektor szkoły

 • mgr Agnieszka Pomikło

Wicedyrektor szkoły

 • mgr Teresa Górska

Nauczanie zintegrowane

 • mgr Marzena Kosakowska
 • mgr Stanisława Martyka
 • mgr Izabela Pawłowicz

Język polski

 • mgr Barbara Tokarz-Szwonder
 • mgr Anna Jędryka

Język angielski

 • mgr Patrycja Świerczek
 • mgr Justyna Wierzbicka

Język niemiecki

 • mgr Beata Piątek

Historia

 • mgr Agnieszka Pomikło
 • lic. Waldemar Chrobak

Wiedza o społeczeństwie

 • lic. Waldemar Chrobak

Geografia

 • mgr Anna Moj

Biologia

 • mgr Anna Moj

Matematyka

 • mgr Anna Grzegórzek
 • mgr Grażyna Biernat

Fizyka

 • mgr Andrzej Niemiec

Chemia

 • mgr Anna Moj

Przyroda

 • mgr Anna Moj

Plastyka

 • mgr Joanna Soska

Muzyka

 • mgr Joanna Soska

Technika i informatyka

 • mgr Andrzej Niemiec

Wychowanie fizyczne

 • mgr Agnieszka Markowicz
 • mgr Krystyna Brydniak

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Andrzej Niemiec

Religia

 • ks dr Paweł Biel

Świetlica szkolna

 • mgr Władysława Kobylarczyk

Przedszkole

 • mgr Renata Wal
 • mgr Teresa Górska
 • lic. Lucyna Kierońska
 • mgr Elżbieta Kusiak

Biblioteka szkolna

 • mgr Anna Jędryka

Pedagog logopeda

 • mgr Ewa Misiak

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Agnieszka Markowicz