Lekcje i przerwy

C z a s   t r w a n i a  l e k c j i   i   p r z e r w   w   Z S P w  P a l e ś n i c y

w   r o k u    s z k o l n y m   2019/2020

 od poniedziałku  do  piątku

Lekcja

Rozpoczęcie lekcji

Przerwy

 1.

7.50  –  8.35

 8.35  –  8.45

 2.

8.45  –  9.30

9.30  –  9.35

 3.

 9.35  –  10.20

10.20  –  10.25

 4.

10.25  –  11.10

11.10  –  11.25

 5.

11.25  –  12.10

12.10  –  12.25 

 6.

12.25  –  13.10

13.10 –  13.15 

 7.

13.15  –  14.00

14.00  –  14.05

 8.

14.05  –  14.50

14.50  –  14.55