Narodowy Spis Powszechny

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Opłaty za obiady

Zasady dokonywania wpłat za żywienie  oraz pobyt dzieci w przedszkolu
w roku szkolnym 2021/2022

  1. Wpłaty za żywienie dzieci w szkole i przedszkolu oraz pobyt w przedszkolu należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta szkoły: BOŚ o.Tarnów 59154012032001428751580001, lub na kwitariusz
    u wychowawcy świetlicy.
  2. W tytule przelewu należy napisać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza z dopiskiem za żywienie . W przypadku przedszkola podajemy imię i nazwisko dziecka z dopiskiem za żywienie w przedszkolu lub za pobyt dziecka w przedszkolu. Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat w terminie.
  3. Kwota do zapłaty za dany miesiąc znajdować się będzie na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń dla rodziców. Informacja o odpisach będzie przekazywana rodzicom w formie elektronicznej ( dziennik elektroniczny lub SMS).
  4. Koszt jednostkowy obiadu dla ucznia wynosi 2,80 zł. W przedszkolu pełne wyżywienie za jeden dzień kosztuje 4,00 zł.

Opłata za żywienie ucznia w szkole za miesiąc wrzesień 2021 roku wynosi: 58,80 zł.

Wpłata za żywienie dziecka w przedszkolu wynosi 88,00 zł. Taką samą kwotę należy uiścić za pobyt dziecka w przedszkolu, które zapisane jest na dziewięć godzin.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Witaj szkoło!

               1 IX przywitał nas strumieniami ulewnego deszczu, nie zważając jednak na pogodę, stawiliśmy się w szkole, by rozpocząć nowy rok szkolny.

Po mszy św. Pani Dyrektor i Pan Burmistrz Dawid Chrobak serdecznie nas przywitali. Swoją przemowę Pani Dyrektor rozpoczęła od przytoczenia słów św. Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Wyjaśniono nam, co znaczy wymagać od siebie. Wiemy, że mamy realizować swoje zamierzenia, stawiać wysoko
( ale nie za wysoko) poprzeczkę, nie poprzestawać na małych i łatwych celach, czerpać wiedzę z książek i otaczającego świata. Pani Dyrektor życzyłam nam, byśmy w tym roku potrafili w pełni wykorzystać to, co zaoferują nam nauczyciele, byśmy czerpali z ich wiedzy, doświadczenia, wyciągali wnioski i wcielali je w życie, bo jak mawiał Churchill „Mądry uczy się stale, głupi wcale”.

Życzenia popłynęły również do rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Także Pan Burmistrz Dawid Chrobak i Pani Sabina Martyka życzyli wszystkim zdrowego i spokojnego roku, który będzie okazją do tego, byśmy rośli na dobrych i mądrych ludzi.

Potem rozeszliśmy się do sal i zadźwięczał pierwszy dzwonek…

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informacje Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paleśnicy

Dyrekcja Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Paleśnicy zaprasza rodziców  uczniów Szkoły Podstawowej w Paleśnicy na zebranie organizacyjne 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00. Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne zebranych uprasza się o nieprzyprowadzanie ze sobą dzieci,  a także aby zapisane do szkoły dziecko/dzieci reprezentował tylko jeden rodzic.

 

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Paleśnicy

1 IX 2021

godz. 8.00 – msza święta w Kościele Parafialnym w Paleśnicy

godz. 9.00 – spotkanie informacyjne dla uczniów z Dyrektorem Szkoły

godz. 10.00 – spotkanie uczniów z Wychowawcami w salach lekcyjnych

  1. godz. 10.30 – zakończenie spotkań

 

Rozpoczęcie roku szkolnego będzie przebiegało w reżimie sanitarnym (dystans, dezynfekcja, osłona nosa i ust). Rodzice uczniów nie będą mieli możliwości wejścia na teren szkoły,
za wyjątkiem rodziców uczniów klasy I i rodziców uczniów nowo zapisanych do szkoły.
W takiej sytuacji apelujemy, aby z uczniem przyszedł tylko jeden rodzic/opiekun.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ogłoszenie

Dyrekcja Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Paleśnicy zaprasza rodziców dzieci przedszkolnych na zebranie organizacyjne  dnia 27 sierpnia 2021 roku o godzinie  17.00.   Spotkanie  odbędzie się w sali gimnastycznej z zachowaniem środków ostrożności    
( maseczka, dezynfekcja, dystans społeczny).

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne zebranych prosimy o nieprzyprowadzanie ze sobą dzieci, a także aby zapisane dziecko do przedszkola  reprezentował jeden rodzic/ opiekun.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

OGŁOSZENIE

DYREKCJA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
INFORMUJE:

1. Przerwa wakacyjna w Publicznym Przedszkolu w Paleśnicy
od 01.07.2021r do 13.08.2021r.
2. Dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu dla dzieci rodziców pracujących lub rodzica pracującego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym czasie z urlopu od 16.08.2021r. do 31.08. 2021r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

 „Zdrowe ząbki całe życie” 

 „Zdrowe ząbki całe życie”  to Projekt edukacyjny, w którym brała udział nasza szkoła. Był on organizowany przez Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii Oddział Kraków, działające przy Collegium Medicum UJ. Celem projektu było umożliwienie szerzenia wiedzy na temat wyglądu
i przebiegu wizyty w gabinecie dentystycznym oraz propagowanie odpowiedniej higieny jamy ustnej wśród uczniów przedszkoli oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

W ramach projektu nauczyciele uczący w klasach 1-3 oraz w przedszkolu przeprowadzili zajęcia, podczas których zaprezentowali uczniom film edukacyjny pt. “Wizyta Adaptacyjna” pokazujący krok po kroku przebieg wizyty w gabinecie stomatologicznym oraz prezentację multimedialną o higienie jamy ustnej.

Po przedstawieniu dzieciom materiałów edukacyjnych zorganizowany został konkurs plastyczny pt. “Moja wizyta u dentysty” dedykowany dla przedszkola i uczniów klasy I. Uczniowie klasy 2 i 3 brali udział w konkursie wiedzy na temat higieny jamy ustnej.

Spośród wielu wspaniałych prac konkursowych jury wyłoniło zwycięzców:

1 miejsce – Anna Różycka, kl. “0”

2 miejsce – Damian Wiśniowski, kl. “1”

3 miejsce – Fabian Różycki, kl. “0”

Natomiast w teście wiedzy najlepsze wyniki osiągnęli:

1 miejsce – Joanna Pawłowicz, kl. “2”

2 miejsce – Przemysław Dobaj, kl.”3″

3 miejsce –  Julia Maciaszek, kl.”3″

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom udziału w konkursie oraz zajętych miejsc.

Z powodu opóźnienia przesłania prezentów przez Organizatora projektu uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród zostało przesunięte na wrzesień.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

SEKRETARIAT SZKOŁY NIECZYNNY-1
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Koniec roku szkolnego 2020/2021

wakacje życzenia

Koniec roku szkolnego

W piątek po raz ostatni w tym roku szkolnym spotkaliśmy się w szkole. Na sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczyli goście- Pan Burmistrz Dawid Chrobak, przewodnicząca Rady Rodziców- Pani Sabina Martyka. Dla Pań Stanisławy Martyki i Barbary Tokarz- Szwonder był to także ostatni dzień pracy.
Z tej okazji Pan Burmistrz i Pani Dyrektor złożyli  naszym nauczycielkom podziękowania
i życzyli aktywności na emeryturze, realizacji pasji, a nade wszystko dobrego zdrowia. Chór, którym przez wiele lat opiekowała się pani Stasia,  wyśpiewał “Życzymy, życzymy”. Atmosfera stała się wyjątkowa…

 Po raz ostatni Pani dyrektor odczytała listę obecności uczniów klasy ósmej, wręczyła 
im świadectwa ukończenia szkoły i nagrody. Żegnając wychowanków, Pani Dyrektor przeczytała wymowną przypowieść Anthony’ego de Mello o orle, który myślał, że jest kogutem.

    Także wychowawcy poszczególnych klas wręczyli wyróżniającym się uczniom świadectwa i nagrody. Potem rozeszliśmy się do sal na ostatnią w tym roku lekcję wychowawczą. Chwilę później zadźwięczał dzwonek, informując nas, że właśnie zaczęły się wakacje:)

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wolontariat

 „Człowiek jest wspaniałą istotą  nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z  innymi” Jan Paweł II

            Wolontariusze oraz opiekunowie Szkolnego Koło Wolontariatu  przy Szkole Podstawowej w Paleśnicy dziękują wszystkim, którzy przyłączyli się do prowadzonej przez nas akcji. Przez ostatnie dwa tygodnie sprzedawaliśmy  w naszej szkole pyszne domowe wypieki,  aby w ten sposób wesprzeć w walce z chorobą byłego ucznia -Wojtka Nowaka. Dochód ze sprzedaży ciast, ciasteczek  wyniósł  2441 zł, 25 groszy. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom, wolontariuszom, właścicielom piekarni z Rożnowa oraz Filipowic. W sposób szczególnym dziękujemy rodzinie, która  wsparła nas dużym datkiem. 

          

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz