Konkurs pięknego czytania

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Konkurs

Regulamin logo-1
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Harmonogram konsultacji dla klas IV – VIII

Harmonogram konsultacji nauczycieli I -1
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

W podzięce za serce

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Konkurs “Bezpiecznie na wsi”

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Podziękowanie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rekrutacja

PRZEDSZKOLE

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko ( w wieku od 3-6 lat)  po raz pierwszy do Przedszkola Publicznego w  Paleśnicy   na rok szkolny 2021/2022   wypełniają   WNIOSEK  wraz
z załącznikami ( jeśli spełnia się dane kryterium w cz. II wniosku należy dołączyć wymagane załączniki:  Oświadczenie o wielodzietności rodziny, Oświadczenia
o zatrudnieniu rodziców, lub Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka) do wniosku należy dołączyć także Zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych
w związku ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

Wnioski można  odbierać i składać u wychowawców grup w terminie
od 15.02.2021 do  05.03.2021r.

SZKOŁA

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej w Paleśnicy ( Roztoka – Brzeziny, Bujne, Bukowiec, Tropie )  winni złożyć w sekretariacie WNIOSEK o przyjęcie dziecka  do Szkoły wraz z załącznikami ( Oświadczenia  na udział w lekcji religii, Oświadczenia o zatrudnieniu rodziców, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

Natomiast rodzice dzieci zamieszkałych  w obwodzie Szkoły Podstawowej w Paleśnicy składają  ZGŁOSZENIE o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej wraz z załącznikami  (Zgoda na udział w lekcji religii, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

Wnioski  można odbierać i składać w sekretariacie Szkoły w terminie
od 15.02.2021  do  05.03.2021r.

Dokumenty do zapisów w zakładce rekrutacja

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informacja dla rodziców.

Informacja dla rodziców.

Opłata za obiady dla uczniów klas I – III w miesiącu lutym 2021 roku wynosi: 56,00 zł. Wpłaty za żywienie należy wpłacać na konto szkoły lub
u wychowawcy świetlicy  do 15 lutego.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Konkurs czytania

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zbieramy nakrętki

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz