Opłata za obiady

Opłata za obiady w miesiącu styczniu 2022 r. wynosi:  5,60 zł

 Wpłaty za żywienie dzieci w szkole i przedszkolu oraz pobyt w przedszkolu, należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta szkoły:  BOŚ o.Tarnów 59154012032001428751580001 lub na kwitariusz u wychowawcy świetlicy.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Nauka stacjonarna w szkołach 

Do 9 stycznia 2022 r. na obszarze kraju ograniczone jest funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

 1. szkół podstawowych; 
 2. szkół ponadpodstawowych; 
 3. placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego; 
 4. szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych; 
 5. szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego

10 stycznia 2022 r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie wszystkich typów szkół.  

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym 

Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęcamy i rekomendujemy, aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin. 

Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:

 • przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów; 
 • stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 
 • aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Przypominamy, że należy zapewnić taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Dyrektor szkoły powinien wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować. W najbliższym czasie kolejny raz szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej. 

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej został uregulowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.   

Zalecamy korzystanie z obowiązujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa i przypominamy o kontynuowaniu upowszechniania informacji o szczepieniach (zarówno dla pracowników szkół, jak i uczniów) jako najbardziej skutecznej formie przeciwdziałania COVID-19. Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu powinny być obecnie stałym elementem pracy szkoły. 

Więcej informacji 

Przypominamy i zachęcamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych do korzystania z materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień: 

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie szczepień dzieci i młodzieży dyrektorzy oraz rodzice więcej informacji mogą znaleźć na stronie internetowej, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2021/2022

Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Jako pierwsi, już 17 stycznia, odpoczynek rozpoczną uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Z kolei ostatnia tura ferii rozpocznie się 14 lutego i obejmie dzieci i młodzież z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego. 

Kalendarz ferii zimowych: 

 • 17-30 stycznia 2022 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 • 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.  

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

 • 31 stycznia – 13 lutego 2022 r. 

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 • 14-27 lutego 2022 r. 

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Przypominamy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022.  

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

OGŁOSZENIE

Sekretariat

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Paleśnicy dnia  07. 01. 2022 r.

będzie nieczynny.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Szopka krakowska w naszej szkole

10 grudnia w naszej szkole pojawiła się niecodzienna ozdoba bożonarodzeniowa – szopka krakowska, wykonana przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach podczas zajęć terapeutycznych. Choć bryła i główne postaci – Świętej Rodziny – były gotowe, uczniowie klasy 5 przystąpili do pracy i pod okiem pana Waldemara Chrobaka
i pani Joanny Soski wykonali kukiełki pasterzy, królów, lajkonika i anioła witających Dzieciątko Jezus. Od 23 grudnia wspólne dzieło WTZ Dzierżaniny i naszej szkoły upiększa kościół parafialny w Paleśnicy.

Uczniowie klasy 5 przygotowali też informacje dotyczące tradycji krakowskiego szopkarstwa. Zgodnie z nimi, za oficjalną stroną Muzeum Krakowa”:

“Szopka krakowska to smukła, wielopoziomowa, wieżowa i bogato zdobiona konstrukcja, zrobiona z lekkich, nietrwałych materiałów. Charakteryzuje się ona, zwłaszcza obecnie, nagromadzeniem zminiaturyzowanych elementów zabytkowej architektury Krakowa, fantazyjnie przetworzonych i połączonych. Szopka ma służyć za godne miejsce przedstawienia wielkiej tajemnicy Narodzin Syna Bożego. Powstała w XIX-wiecznym Krakowie, daleko odbiega od wszystkiego, co stworzyła w tej dziedzinie nie tylko Europa, ale i cały świat”.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Życzenia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ogłoszenie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Boże Narodzenie

Boże Narodzenie
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

,, Od serca do ucha”

muza

To tytuł jednej z pastorałek, którą chór naszej szkoły  zaprezentował podczas  Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. Już po raz drugi święta Bożego Narodzenia przebiegają
w cieniu pandemii, dlatego konkurs przyjął formę online. Szkoły prezentowały się w dwóch kategoriach.

W kategorii zespół  komisja przyznała pierwsze miejsce  chórowi naszej szkoły za wykonanie  pastorałki ,, Od serca do ucha”  i  kolędy ,, Skrzypi wóz”.

Najwyższe miejsce na podium wyśpiewała też solistka Amelia Piotrowska  za muzyczną interpretację ,, Kolędy dla nieobecnych”.

 Zwycięzcom gratulujemy i życzymy  dalszych   sukcesów  w  występach …  od serca do ucha.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Spektakl w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

 

10 grudnia uczniowie klasy VI wzięli udział
w spektaklu “Pippi” wystawionym na deskach nowohuckiego Teatru Ludowego. Scenografia, choreografia i gra aktorska urzekły uczniów, którzy z zaciekawieniem obejrzeli perypetie “najsilniejszej dziewczynki na świecie”.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Opłata za obiady

Opłata za obiady w miesiącu grudniu 2021 r. wynosi:

– dla uczniów  z klas I – III wynosi 42,00 zł

– dla uczniów z klasy IV – VIII:  44,80 zł 

Rodzice, którzy zgłaszali odpisy w listopadzie np. z powodu choroby ucznia, informację o wysokości opłaty otrzymają telefonicznie.

 Wpłaty za żywienie dzieci w szkole i przedszkolu oraz pobyt w przedszkolu, należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta szkoły:  BOŚ o.Tarnów 59154012032001428751580001, lub na kwitariusz u wychowawcy świetlicy.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz