Opłaty za obiady

Zasady dokonywania wpłat za żywienie  oraz pobyt dzieci w przedszkolu
w roku szkolnym 2021/2022

  1. Wpłaty za żywienie dzieci w szkole i przedszkolu oraz pobyt w przedszkolu należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta szkoły: BOŚ o.Tarnów 59154012032001428751580001, lub na kwitariusz
    u wychowawcy świetlicy.
  2. W tytule przelewu należy napisać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza z dopiskiem za żywienie . W przypadku przedszkola podajemy imię i nazwisko dziecka z dopiskiem za żywienie w przedszkolu lub za pobyt dziecka w przedszkolu. Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat w terminie.
  3. Kwota do zapłaty za dany miesiąc znajdować się będzie na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń dla rodziców. Informacja o odpisach będzie przekazywana rodzicom w formie elektronicznej ( dziennik elektroniczny lub SMS).
  4. Koszt jednostkowy obiadu dla ucznia wynosi 2,80 zł. W przedszkolu pełne wyżywienie za jeden dzień kosztuje 4,00 zł.

Opłata za żywienie ucznia w szkole za miesiąc wrzesień 2021 roku wynosi: 58,80 zł.

Wpłata za żywienie dziecka w przedszkolu wynosi 88,00 zł. Taką samą kwotę należy uiścić za pobyt dziecka w przedszkolu, które zapisane jest na dziewięć godzin.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.