MAŁOPOLSKI KONKURS – „ODBLASKOWA SZKOŁA”

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przystąpili do Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”, w tym roku odbywa się X edycja tego przedsięwzięcia.

Organizatorami konkursu są: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji   w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty
w Krakowie,  Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych  i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia
i poprawiających bezpieczeństwo uczniów w ruchu drogowym.

W ramach akcji uczniowie zostali wyposażeni w elementy odblaskowe – kamizelki 

Nauczyciele  wpływają na poprawę bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym poprzez:

 • organizowanie zajęć dydaktycznych mających na celu poznawanie przez uczniów znaków drogowych i utrwalanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • organizowanie spotkań z policją  – pogadanki nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów, rodziców wraz z praktyczną  nauką  prawidłowego zachowania się na drodze i przejściach dla pieszych (uczniowie zostali przeszkoleni jak przechodzić przez jezdnię z sygnalizacją świetlną i bez niej, uzyskali informację na wszystkie nurtujące ich pytania, otrzymali kamizelki odblaskowe )
 • organizowanie wycieczek pieszych po okolicy i do miast w trakcie, których zwracają szczególną uwagę na bezpieczne poruszanie się po drogach,
 • zwracanie uwagi na miejsca niebezpieczne ( brak pasów, sygnalizacji świetlnej), jak również na miejsca, w których uczniowie powinni przechodzić przez jezdnię (pasy, sygnalizacja świetlna),
 • organizowanie zabaw i gier dydaktycznych związanych z ruchem drogowym,
 • zakładanie kamizelek, opasek i innych odblasków, aby być widocznym na drodze,
 • poruszanie się po chodnikach lub prawidłową stroną drogi,
 • naukę piosenek i wierszy, oglądanie filmów i udział w konkursach plastycznych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z dróg przy każdej nadarzającej się okazji,
 • udział w innych programach ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych
  o podobnym charakterze.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.